Våre fagområder

Betong og grunnarbeider

Vi utfører alle tjenester relatert til grunn- og betongarbeid for anlegg.

 • Fundamentering
 • Kummer
 • Kulverter
 • Forstøtningsmurer
 • Trapper

Infrastruktur

VE Anlegg utfører alle anleggstjenester relatert til bygging, renovering og vedlikehold av vei, bane og teknisk infrastruktur.

 • VA-anlegg
 • Fjernvarme
 • Bossnett
 • El- og fibergrøfter
 • Vei og bane

Grått og grønt

VE Anlegg er mesterbedrift i anleggsgartnerfaget, og utfører alle tjenester innen oppgradering og etablering av parkanlegg, grøntområder, gater, byrom, turveier, lekeplasser og hager.

 • Anleggsgartnertjenester
 • Gate- og belegningsstein
 • Uterom
 • Park- og idrettsanlegg