Ballastbryggen på Nordnes

Rehabilitering og bygging

Byggherre: Bergen kommune Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2012-2013
Kontraktsverdi: Ca. 7.000.000,-
Tiltaksklasse:
3:
Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Ballastbryggen ble rehabilitert for å formidle historien om Ballasthandelen til nye generasjoner og for å skape bedre tilgjengelighet til sjøen i bynære områder. Bryggen avsluttes mot syd og syd-vest med en natursteinstrapp ned til sjøen. Mot øst er det montert en fenderforebygning av tre. På bryggen er det montert en promenade av gitterrister. For å få bedre adkomst til bryggen er det laget en rampe fra det tidligere tåkelurhuset og ned til promenaden.

Ballastbryggen er Bergens siste gjenværende ballastkai.