Biblioteksplassen

Opparbeidelse av byrom

Byggherre: Bergen kommune – Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2013 – 2015
Kontraktsverdi: Ca. 13.500.000,-
Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Biblioteksplassen ligger sentralt i et av byens travleste gangarealer mellom Hovedbiblioteket, Bergen storsenter, Lohne Sølvvarefabrikk og brofoten til Nonneseter kloster. Området preges av stor gangtrafikk til og fra busstasjon, bygarasjen, jernbanestasjonen, bybanestopp og til Bergen storsenter.

Dekket på plassen er inspirert av bokhyller. Smale granittheller i ulike fargetoner, og ulike tykkelser er plassert i rekker og skal illustrere bøkene i hyllene i biblioteket. Trapper er lagt inn for å ta opp høydeforskjeller, stramme opp plassen, og gir retning. Trappene bidrar også til å gi plassen en bedre funksjon og oppdeling. For å gi best mulig passasje mellom tårnfot og biblioteket er det etablert en mur for å ta opp høydeforskjellen. En vannfontene av små dyser fører vannet opp med varierende høyde. Lys inn i dysene gjør at fontenen lyser opp når det er mørkt. Langs fasade av Bergen Storsenter er det anlagt en vannrenne.

Vannrennen fungerer både som vannrenne for overvann når det regner og som en liten bekk hvor det pumpes inn vann, slik at det renner også på solrike dager. Blomster i urner, benker, stoler og bord er satt opp slik at det er tilrettelagt for opphold, nyte solen på de dagene den skinner, og for å slappe av og lese.

Omfatter:
Forsiktig graving fortidsminner i samarbeid med riksantikvaren.
Detaljprosjektering 2 stk vannfonteneanlegg.
Elektroarbeider belysning til opparbeidet område og lys/strøm til vannfontener.