BIR Bossnett – Vestre Strømkaien / Bredalsmarken – Dokken

Bossnett og fjernvarme

Bergen er den første byen i verden hvor det etableres et bossnett i hele den eksisterende sentrumskjernen. VE Anlegg er en viktig bidragsyter i dette banebrytende prosjektet, og legger for tiden ned bossnett for BIR langs Vestre Strømkaien ved Bystasjonen og ved Bredalsmarken-Dokken. I samme rennet legger vi også ned tur/retur-kjøleledning for BKK Varme.

Jobben vår går i grove trekk ut på at vi kjerneborer under alle hovedveg kryssingene et 610mm foringsrør i stål og trekker et 610 mm foringsrør, for så å trekke et 500 mm rør for bossnettet igjennom.

Vestre Strømkaien er del av den nye bossnett-traseen mellom Kaigaten og den nye bossterminalen på Nygårdstangen. Arbeidet foregår langs innfartsåren til Bergen, og for å minimere den trafikale påvirkningen skal derfor alle veikryssinger ved at vi borer oss under veien. Kompliserte gravearbeider der man vet om kanskje 40% av hva som faktisk ligger i bakken. Kryssing av 132kV og en rekke andre høyspentkryssinger, Rørfornying av gammel VL fra 1820-tallet ved rør-crakking og nyanlegg ved graving gjennom historisk grunn

Selve boringen og rørtrekkingen går relativt kjapt. Det som tar tid er forberedelse av gropene der boremaskinen skal stå. I grunnen finnes det mange kabler og rør vi må flytte på, og ikke alle deler av infrastrukturen er dokumentert i kartene vi bruker. Men, det er jo slike oppgaver vi er eksperter på.

I VE Anlegg er vi stolte av å delta i utbyggingen av bossnettet i Bergen, og gratulerer BIR og Bergen kommune med pris for årets internasjonale infrastrukturprosjekt. 27 ulike medlemsland konkurrerte med infrastrukturprosjekter som skaper store samfunnsøkonomiske gevinster. Prisen for “Årets Prosjekt” ble delt ut for første gang i 2018 og anerkjenner et prosjekt som leverer best i forhold til samfunnsøkonomiske gevinster, servicegrad, standard og positive effekter for felleskapet. Videre er innovasjon og kreativitet i kommunalteknikk viktige kriterier.