Byggefelt Straume (Sotra)

Prosjektet er på Lonavegen og Geitevikja på Straume, utgangspunktet 3-delt prosjekt der vi jobbet for Fjell Kommune, FellVAR, Nydal Bygg AS, BYBO AS, Fjell Miljøbygg, ELTEL-Fiber, Eltel-Strøm, BKK-Fiber og BKK-strøm.

Også tilleggsarbeider for Nydal Bygg AS etter hovedkontrakt ble ferdigstilt.