Håsteinarparken

Opparbeidelse av park

Byggherre: Bergen kommune VA‐etaten og Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2013 ‐ 2014
Kontraktsverdi: Ca. 17.500.000,‐
Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Håsteinarparken er et parkanlegg med kulturhistorisk sus, basert på historien om bekken mellom Melkeplassen og Kirkebukten på Laksevåg som igjen er brakt frem i dagen i nydelige formasjoner.

Opprinnelig var elveløpet en vaskeplass med mye aktivitet. Parken kan ved siden av vakre grøntarealer, by på Øvredammen, Nedredammen, Andedammen, Vaskedammen, Gangbroen og Bryggen, alt omgitt av brede grusveier og sorte master med lys i kuppelen.

Prosjektet har mottatt vannbransjeprisen for Vestlandet for bruken av overvann til vanndammene i parkanlegget.