Johanneskirketrappen

Opparbeidelse av byrom

Byggherre: Bergen kommune ‐ Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2014 ‐ 2015
Kontraktsverdi: Ca. 15.500.000,‐
Tiltaksklasse:
3:
Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Joahanneskirketrappen er et nytt byrom i Bergen sentrum.

Johanneskirketrappen har gått fra å være en bratt og utilgjengelig bakke med noen nedslitte trapper, til et godt tilgjengelig anlegg som har fått en estetisk utforming og karakter.

Det er i dag et sammenhengende trappeanlegg med enkle og doble trinn, samt en rekke avsatser der det også vil være innslag av vegetasjon og sittemuligheter.

Anlegget inneholder også 4 stk. uavhengige vannfonteneanlegg og renner.