Skansemyren Idrettsplass

Oppgradering av eksisterende idrettsbane på Skansemyren.

Med en historie helt tilbake til 1896, er ærverdige Skansemyren det eldste av Bergens mange idrettsanlegg. Samtidig er anlegget i dag ett av byens yngste, etter å ha gjennomgått en total «makeover». Resultatet: Et innbydende praktanlegg for sentrums-Bergen som alle kan bruke til lek og idrett – helt gratis!

– Anlegget er allerede tatt i bruk, og vi har vel fått akkurat det vi var ute etter – ja, kanskje til og med litt mer, uttalte Carl-Christian Stenrud hos Idrettsservice i Bergen kommune i en artikkel i BA i august 2018.

En jobb verdt 13,8 millioner kroner som blant annet inkluderte:

  • Utgraving av ca. 8.000 tonn forurensede masser, levering til deponi
  • Gjenfylling med lettklinker som isolasjonslag, pukk og flere lag med drensasfalt, før legging av idrettsdekke av kunststoff
  • Nye fasiliteter for høydehopp spydkast og stavhopp
  • Rivning av eksisterende tribune, bygging av ny
  • 400 meter med nye fundamenter og gjerder, samt porter
  • Nytt fundament til sandvolleyballbane.
  • 400 meter med kabelgrøfter og VA-ledninger med kummer
  • Asfaltering av ca. 14.000 m2 med drensasfalt
  • Natursteinsmurer