Haugesund kommune – Oppgradering Haraldsgata

Anleggskontrakten omfatter legging av storbrostensdekke i kjørearealet, skiferdekke på fortau, kantsten (herunder nedsenket kantstensfelt ved fotgjengeroverganger i opphøyete kryss), rennesten satt i mørtel, overvannsystem herav kummer og nedlegging av nye rør og utskiftninger av va ledninger samt sp ledning, grunnarbeider med masseutskiftning, nye gatelys herav lys i utsmykning og frostsikringsanlegg i fortau, omlegging av gate fra toveis kjørt til enveiskjørt, sykkelstativ, søppelkasser, varsels- og oppmerksomhetsfelt, ledelinjer og trær.

Oppgraderingen gjelder for 3 kvartal ca 400 meters gatelengde fra Bytunet til Byparken.

 

Se også omtale på Haugesund kommune sine sider:

https://www.haugesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/9921-bytunet-til-byparken-prosjektet-er-i-gang