Vestlandsentreprenøren rigger seg for videre vekst