Ny Daglig Leder i VE Anlegg AS

Styret i VE Anlegg AS har ansatt Torbjørn Ask Hilby som ny daglig leder i VE Anlegg AS. Torbjørn er utdannet ingeniør fra Bergen Tekniske Fagskole og har lang fartstid fra både kommunal- og privat sektor innenfor kommunaltekniske prosjekter, herunder 5 år som overingeniør i Vann- og avløpsetaten I Bergen Kommune. Torbjørn går fra stillingen som prosjektleder til daglig leder i

VE Anlegg.

 

Etter å ha vært konstituert i stillingen siden november 2019, tiltrer Torbjørn i fast stilling som daglig leder 1. februar. Styret i selskapet er meget fornøyd med ansettelsen, og er sikker på at Torbjørn vil være en god bidragsyter for å befeste VE Anlegg sin stilling som et ledende entreprenør-/ anleggsselskap, samt bygge videre på og utvikle det solide grunnlaget som er lagt.

 

VE Anlegg AS er ett entreprenør-/ anleggsselskap i eierskapet til Vestlandsentreprenøren AS. Selskapet er lokalisert i Bergen og leverer og utfører sine tjenester innenfor infrastruktur.

                                                              

For mer informasjon om selskapet, kontakt styreformann

Jan Olav Jørgensen, mob 930 26 529

 

Selskapets nettsider:

Vestlandsentreprenøren AS: www.vestlandsentreprenoren.no

VE Anlegg AS: www.veanlegg.no