VE Anlegg spiller på lag med miljøet.

Her vår nyeste EL-bil til bruk i bynære strøk.
VE Anlegg fornyer kontinuerlig maskin og bilparken for å nå miljømålsetting og bærekraftig produksjon.