Måned: oktober 2020

Nye miljøvennlige maskiner til VE Anlegg AS

Nye miljøvennlige maskiner til VE Anlegg AS

VE Anlegg AS har gått til innkjøp av to nye og miljøvennlige Hitachi Hjulgravere ZX145W-6 fra NASTA AS. Disse maskinene benytter miljøvennlig og biologisk nedbrytbar hydraulikkolje. Maskinene vil også benytte HVO 100 biodiesel, og kjøres med automatisk tomgangsstopp. Årlig vil dette gi en utslipps reduksjon i overkant av 50 tonn CO2.
Maskinene vil innfases gå på våre prosjekt i Ibsens gate og miljøprosjektet på Nedre Nygård.


Det er viktig for oss å ha en mer miljøvennlig maskinpark, noe våre nye Hitachi maskiner vil bidra med i sitt reduserte CO2 utslipp og sin miljøvennlig hydraulikkolje.

Dette skriver bland annet NASTA AS på sine sider om maskinene:
Hitachi hjulgraver ZX145W-6 modellens korte svingradius gjør det mulig å arbeide langs vei uten å forstyrre trafikken i tilstøtende kjørefelt.
Hjulgraveren med korthekk er utviklet etter den forespørselen for en fleksibel gravere ved veiarbeid. Med denne modellen sin korte svingradius er det mulig at arbeide på veien uten å forstyrre trafikken.

Posted by Carina Hella in Nyheter