Nye miljøvennlige maskiner til VE Anlegg AS

VE Anlegg AS har gått til innkjøp av to nye og miljøvennlige Hitachi Hjulgravere ZX145W-6 fra NASTA AS. Disse maskinene benytter miljøvennlig og biologisk nedbrytbar hydraulikkolje. Maskinene vil også benytte HVO 100 biodiesel, og kjøres med automatisk tomgangsstopp. Årlig vil dette gi en utslipps reduksjon i overkant av 50 tonn CO2.
Maskinene vil innfases gå på våre prosjekt i Ibsens gate og miljøprosjektet på Nedre Nygård.


Det er viktig for oss å ha en mer miljøvennlig maskinpark, noe våre nye Hitachi maskiner vil bidra med i sitt reduserte CO2 utslipp og sin miljøvennlig hydraulikkolje.

Dette skriver bland annet NASTA AS på sine sider om maskinene:
Hitachi hjulgraver ZX145W-6 modellens korte svingradius gjør det mulig å arbeide langs vei uten å forstyrre trafikken i tilstøtende kjørefelt.
Hjulgraveren med korthekk er utviklet etter den forespørselen for en fleksibel gravere ved veiarbeid. Med denne modellen sin korte svingradius er det mulig at arbeide på veien uten å forstyrre trafikken.