Stolt arbeidsgjeng med byggherre og rådgiver har gleden av å overlevere Ibsens gate hoveddel etappe 3.

Fra venstre : Olav Turøy (Rådgiver) Hildegunn Kvåle (Prosjektleder VA) Helge Haugland (Byggeleder VA) Torbjørn Ask Hilby (Daglig leder/prosjektleder) Fredrik Årvåg (Anleggsleder)