zpiritsupport

Byggefelt Straume (Sotra)

Byggefelt Straume (Sotra)

Prosjektet er på Lonavegen og Geitevikja på Straume, utgangspunktet 3-delt prosjekt der vi jobbet for Fjell Kommune, FellVAR, Nydal Bygg AS, BYBO AS, Fjell Miljøbygg, ELTEL-Fiber, Eltel-Strøm, BKK-Fiber og BKK-strøm.

Også tilleggsarbeider for Nydal Bygg AS etter hovedkontrakt ble ferdigstilt.

 

Posted by zpiritsupport in Referanser
Sandvikshopene gjenåpning

Sandvikshopene gjenåpning

Rehabilitering og bygging

Byggherre: Bergen kommune etat for utbygging
Tidspunkt for utførelse: 2014-2015
Kontraktsverdi: Ca. 5.500.000,-
Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Gjenåpning av hoper(kanaler) ved Sandviksbodene med bygging av natursteinsmurer over og under vann samt plastring av bunn.
Eksisterende masser er sterkt forurensede og det ble brukt siltduk ut mot sjø for å hindre spredning av forurensede masser. På det laveste er dybden nå -130 centimeter og fritidsbåter kan legge til langs den nye kaien og inn mot Sjøgaten.

Hopene brer seg mellom Sandviksboder 23 som huser Norges Fiskerimuseum, byggeleder Elin Thorsnes er svært fornøyd med det faglige resultatet. «Det har gått langt bedre enn fryktet. Men det mener jeg at vi ikke visste helt hva som ville møte oss da vi begynte på prosjektet. Vi har imidlertid klart å gjenskape en flik av slik det så ut tidligere. Da var det flere kanaler mellom sjøbodene. Det var rett og slett et lite stykke Venezia i Bergen. Dette er også det eneste stedet med synlige bolverk i Bergen» sier hun entusiastisk.

 

Posted by zpiritsupport in Referanser