Nyheter

Vi må ha bærekraft

Vi må ha bærekraft

Vi i VE Anlegg AS satser på bruk av elektriske maskiner hos våre kunder, les mer om bærekraft i debattinlegget hos BA HER

Posted by Carina Hella in Nyheter
Nye miljøvennlige maskiner til VE Anlegg AS

Nye miljøvennlige maskiner til VE Anlegg AS

VE Anlegg AS har gått til innkjøp av to nye og miljøvennlige Hitachi Hjulgravere ZX145W-6 fra NASTA AS. Disse maskinene benytter miljøvennlig og biologisk nedbrytbar hydraulikkolje. Maskinene vil også benytte HVO 100 biodiesel, og kjøres med automatisk tomgangsstopp. Årlig vil dette gi en utslipps reduksjon i overkant av 50 tonn CO2.
Maskinene vil innfases gå på våre prosjekt i Ibsens gate og miljøprosjektet på Nedre Nygård.


Det er viktig for oss å ha en mer miljøvennlig maskinpark, noe våre nye Hitachi maskiner vil bidra med i sitt reduserte CO2 utslipp og sin miljøvennlig hydraulikkolje.

Dette skriver bland annet NASTA AS på sine sider om maskinene:
Hitachi hjulgraver ZX145W-6 modellens korte svingradius gjør det mulig å arbeide langs vei uten å forstyrre trafikken i tilstøtende kjørefelt.
Hjulgraveren med korthekk er utviklet etter den forespørselen for en fleksibel gravere ved veiarbeid. Med denne modellen sin korte svingradius er det mulig at arbeide på veien uten å forstyrre trafikken.

Posted by Carina Hella in Nyheter
BYGGMAGASINET i Bergen 2020

BYGGMAGASINET i Bergen 2020

Satser på en grønnere utvikling av byen.

Kommunalteknikk representerer VE Anlegg. Bedriften påtar seg alle oppdrag innen bygging, renovering og vedlikehold av vei, bane og teknisk infrastruktur. Nå satser de på bærekraftige løsninger – både under og oppå gateplanet i Bergen.

Posted by Carina Hella in Nyheter
Gavekort til ansatte.

Gavekort til ansatte.

VE Anlegg gir alle sine ansatte ett gavekort på 1000,- for å støtte og stimulere det lokale næringslivet i den vanskelige situasjonen med Covid-19.

Posted by Carina Hella in Nyheter
VE Anlegg spiller på lag med miljøet.

VE Anlegg spiller på lag med miljøet.

Her vår nyeste EL-bil til bruk i bynære strøk.
VE Anlegg fornyer kontinuerlig maskin og bilparken for å nå miljømålsetting og bærekraftig produksjon.

Posted by Carina Hella in Nyheter
Stor kontrakt til VE-Anlegg

Stor kontrakt til VE-Anlegg

VE-anlegg har inngått kontrakt med BIR Bossnett om prosjektet Nedre Nygård. Prosjektet på ca. 80 millioner er den første kontrakten i Norge med definerte miljøkrav til maskinparken i utførselen. Tildelingskriteriene var 70% pris og 30% miljø i prosjektet.

Signering av kontrakt:
En meget fornøyd daglig leder for VE Anlegg AS , Torbjørn Ask Hilby (t.v) sammen med Terje Strøm , daglig leder for BIR Nett AS.
Signering fant sted 04.03.20 i BIR Nett sine lokaler i Walkendorfsgaten.
Prosjektet er antatt fullført innen 15.04.22.
Kontrakten er NS 8405.

Omfanget av prosjektet:

Prosjektet omfatter 6 plass-støpte bunkers til mellomlagringstanker for boss, 2 nedkastgrupper med tradisjonelle PN-underdeler og 9 bosskorger. Det skal også føres inn bossrør inn til 6 eksisterende bygg/tomter for framtidig bruk, samt tilknytning mot eksisterende bossrør ved St.Jacobsplass.

Foruten BIR Nett AS vil også Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, BKK Varme og BKK Nett delta i prosjektet.

Graving i gater:

Prosjektet innebærer graving i en rekke gater og følgende gater blir berørt av dette:

  • Lyder Sagens gate
  • Daniel Hansens gate
  • Jonas Reins gate
  • Hans Tanks gate
  • St.Jacobsplass
  • Lars Hilles gate
  • Strømgaten
  • Borgermester Platous gate
  • Nygårdsgaten

Tidligere prosjekter for BIR Nett AS utført av VE Anlegg AS:

VE Anlegg AS gjennomførte i 2018-2019 prosjektene Vestre Strømkai og Dokken-Bredalsmarken for BIR NETT AS. Prosjektet Nedre Nygård er en fortsettelse av prosjektet Vestre Strømkai.

Prosjektet på Nedre Nygård gjør at VE Anlegg AS blir den første entreprenøren i Norges som gjennomfører en så omfattende entreprise med en elektrifisert maskinpark. Området det skal graves i er komplekst med mange offentlige etater som det må koordineres med under utførelsen.

«Prosjektet er en viktig milepæl for VE-Anlegg, og vil vise at selskapet har tilpasset seg fremtidens krav om miljøvennlige løsninger på byggeplassen med minst mulig utslipp» sier Styreleder i VE Anlegg AS, Jan Olav Jørgensen.

Oppstart for prosjektet er satt til 15.04.20 forutsatt at alle offentlige tillatelser er på plass.

Posted by Carina Hella in Nyheter