Referanser

Gassverksvingen

Gassverksvingen

Graveklubben skal ha med seg total infrastruktur i grunn, som omfatter: Fjernvarme, Bossnett, Opi kanaler, VA ledninger, Total gateoppbygging

Byggherre: Bergen kommune VA‐etaten
Tidspunkt for utførelse: 2009 til 2011
Kontraktsverdi: Ca. 25 000 000,‐

Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
«Bergen kommune, Vann‐ og avløpsetaten. Høgspent‐ og telekabler måtte flyttes. Arbeidet ble utført på og ved høytrafikkert veg. Fotgjengere skulle kunne passere anleggsområdet til enhver tid. Fokus på å ivareta sikkerheten på kjørende, gående og egne mannskaper.

 

Posted by zpiritsupport in Referanser
Biblioteksplassen

Biblioteksplassen

Opparbeidelse av byrom

Byggherre: Bergen kommune – Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2013 – 2015
Kontraktsverdi: Ca. 13.500.000,-
Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Biblioteksplassen ligger sentralt i et av byens travleste gangarealer mellom Hovedbiblioteket, Bergen storsenter, Lohne Sølvvarefabrikk og brofoten til Nonneseter kloster. Området preges av stor gangtrafikk til og fra busstasjon, bygarasjen, jernbanestasjonen, bybanestopp og til Bergen storsenter.

Dekket på plassen er inspirert av bokhyller. Smale granittheller i ulike fargetoner, og ulike tykkelser er plassert i rekker og skal illustrere bøkene i hyllene i biblioteket. Trapper er lagt inn for å ta opp høydeforskjeller, stramme opp plassen, og gir retning. Trappene bidrar også til å gi plassen en bedre funksjon og oppdeling. For å gi best mulig passasje mellom tårnfot og biblioteket er det etablert en mur for å ta opp høydeforskjellen. En vannfontene av små dyser fører vannet opp med varierende høyde. Lys inn i dysene gjør at fontenen lyser opp når det er mørkt. Langs fasade av Bergen Storsenter er det anlagt en vannrenne.

Vannrennen fungerer både som vannrenne for overvann når det regner og som en liten bekk hvor det pumpes inn vann, slik at det renner også på solrike dager. Blomster i urner, benker, stoler og bord er satt opp slik at det er tilrettelagt for opphold, nyte solen på de dagene den skinner, og for å slappe av og lese.

Omfatter:
Forsiktig graving fortidsminner i samarbeid med riksantikvaren.
Detaljprosjektering 2 stk vannfonteneanlegg.
Elektroarbeider belysning til opparbeidet område og lys/strøm til vannfontener.

 

Posted by zpiritsupport in Referanser
Skansemyren Idrettsplass

Skansemyren Idrettsplass

Oppgradering av eksisterende idrettsbane på Skansemyren.

Med en historie helt tilbake til 1896, er ærverdige Skansemyren det eldste av Bergens mange idrettsanlegg. Samtidig er anlegget i dag ett av byens yngste, etter å ha gjennomgått en total «makeover». Resultatet: Et innbydende praktanlegg for sentrums-Bergen som alle kan bruke til lek og idrett – helt gratis!

– Anlegget er allerede tatt i bruk, og vi har vel fått akkurat det vi var ute etter – ja, kanskje til og med litt mer, uttalte Carl-Christian Stenrud hos Idrettsservice i Bergen kommune i en artikkel i BA i august 2018.

En jobb verdt 13,8 millioner kroner som blant annet inkluderte:

  • Utgraving av ca. 8.000 tonn forurensede masser, levering til deponi
  • Gjenfylling med lettklinker som isolasjonslag, pukk og flere lag med drensasfalt, før legging av idrettsdekke av kunststoff
  • Nye fasiliteter for høydehopp spydkast og stavhopp
  • Rivning av eksisterende tribune, bygging av ny
  • 400 meter med nye fundamenter og gjerder, samt porter
  • Nytt fundament til sandvolleyballbane.
  • 400 meter med kabelgrøfter og VA-ledninger med kummer
  • Asfaltering av ca. 14.000 m2 med drensasfalt
  • Natursteinsmurer

 

Posted by zpiritsupport in Referanser
Råstølen

Råstølen

Omlegging av VA-anlegg i forbindelse med Bybaneutbyggingen

Byggherre: Bergen kommune VA-etaten
Tidspunkt for utførelse: 2013
Kontraktsverdi: Ca. 17.000.000,-

Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Bergen kommune – Vann- og avløpsetaten.
I forbindelse med bygging av bybanen er vann- og avløpsledninger flyttet ut av området for bybanetrase og omlagt Steinsvikvegen. Videre ble vann-, overvanns- og spillvannsledningen i Harald Sæverudsvei lagt om. I forbindelse med disse arbeidene la også BKK nett, BKK Fiber, Telenor og Canal Digital om sine kabelanlegg. BKK Varme la også deler av en ny fjernvarmetrase som endte opp på nordsiden av Steinsvikvegen.»

Posted by zpiritsupport in Referanser
Ballastbryggen på Nordnes

Ballastbryggen på Nordnes

Rehabilitering og bygging

Byggherre: Bergen kommune Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2012-2013
Kontraktsverdi: Ca. 7.000.000,-
Tiltaksklasse:
3:
Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Ballastbryggen ble rehabilitert for å formidle historien om Ballasthandelen til nye generasjoner og for å skape bedre tilgjengelighet til sjøen i bynære områder. Bryggen avsluttes mot syd og syd-vest med en natursteinstrapp ned til sjøen. Mot øst er det montert en fenderforebygning av tre. På bryggen er det montert en promenade av gitterrister. For å få bedre adkomst til bryggen er det laget en rampe fra det tidligere tåkelurhuset og ned til promenaden.

Ballastbryggen er Bergens siste gjenværende ballastkai.

Posted by zpiritsupport in Referanser
Johanneskirketrappen

Johanneskirketrappen

Opparbeidelse av byrom

Byggherre: Bergen kommune ‐ Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2014 ‐ 2015
Kontraktsverdi: Ca. 15.500.000,‐
Tiltaksklasse:
3:
Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Joahanneskirketrappen er et nytt byrom i Bergen sentrum.

Johanneskirketrappen har gått fra å være en bratt og utilgjengelig bakke med noen nedslitte trapper, til et godt tilgjengelig anlegg som har fått en estetisk utforming og karakter.

Det er i dag et sammenhengende trappeanlegg med enkle og doble trinn, samt en rekke avsatser der det også vil være innslag av vegetasjon og sittemuligheter.

Anlegget inneholder også 4 stk. uavhengige vannfonteneanlegg og renner.

Posted by zpiritsupport in Referanser
Håsteinarparken

Håsteinarparken

Opparbeidelse av park

Byggherre: Bergen kommune VA‐etaten og Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2013 ‐ 2014
Kontraktsverdi: Ca. 17.500.000,‐
Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Håsteinarparken er et parkanlegg med kulturhistorisk sus, basert på historien om bekken mellom Melkeplassen og Kirkebukten på Laksevåg som igjen er brakt frem i dagen i nydelige formasjoner.

Opprinnelig var elveløpet en vaskeplass med mye aktivitet. Parken kan ved siden av vakre grøntarealer, by på Øvredammen, Nedredammen, Andedammen, Vaskedammen, Gangbroen og Bryggen, alt omgitt av brede grusveier og sorte master med lys i kuppelen.

Prosjektet har mottatt vannbransjeprisen for Vestlandet for bruken av overvann til vanndammene i parkanlegget.

 

Posted by zpiritsupport in Referanser
Byggefelt Straume (Sotra)

Byggefelt Straume (Sotra)

Prosjektet er på Lonavegen og Geitevikja på Straume, utgangspunktet 3-delt prosjekt der vi jobbet for Fjell Kommune, FellVAR, Nydal Bygg AS, BYBO AS, Fjell Miljøbygg, ELTEL-Fiber, Eltel-Strøm, BKK-Fiber og BKK-strøm.

Også tilleggsarbeider for Nydal Bygg AS etter hovedkontrakt ble ferdigstilt.

 

Posted by zpiritsupport in Referanser
Sandvikshopene gjenåpning

Sandvikshopene gjenåpning

Rehabilitering og bygging

Byggherre: Bergen kommune etat for utbygging
Tidspunkt for utførelse: 2014-2015
Kontraktsverdi: Ca. 5.500.000,-
Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Gjenåpning av hoper(kanaler) ved Sandviksbodene med bygging av natursteinsmurer over og under vann samt plastring av bunn.
Eksisterende masser er sterkt forurensede og det ble brukt siltduk ut mot sjø for å hindre spredning av forurensede masser. På det laveste er dybden nå -130 centimeter og fritidsbåter kan legge til langs den nye kaien og inn mot Sjøgaten.

Hopene brer seg mellom Sandviksboder 23 som huser Norges Fiskerimuseum, byggeleder Elin Thorsnes er svært fornøyd med det faglige resultatet. «Det har gått langt bedre enn fryktet. Men det mener jeg at vi ikke visste helt hva som ville møte oss da vi begynte på prosjektet. Vi har imidlertid klart å gjenskape en flik av slik det så ut tidligere. Da var det flere kanaler mellom sjøbodene. Det var rett og slett et lite stykke Venezia i Bergen. Dette er også det eneste stedet med synlige bolverk i Bergen» sier hun entusiastisk.

 

Posted by zpiritsupport in Referanser