Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

Vi tar miljøansvar

Som en stor aktør i anleggsbransjen, ser vi det som viktig å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi tar vårt miljøansvar på alvor. Først og fremst av hensyn til naturen og samfunnet rundt oss, men også fordi vi tror at vårt omdømme og troverdighet styrkes gjennom et tydelig miljøfokus.

Dette innebærer at vi alltid følger miljølover og andre retningsgivende føringer der vi utfører vår virksomhet. Samtidig er vi en pådriver for å innlemme produkter og løsninger som er mer energieffektive, klimatilpassede og ressursvennlige, og samarbeider med kunder, leverandører og underentreprenører om å utvikle de beste miljøvennlige løsningene – både før og under prosjektene.

VE Anlegg har også et sterkt fokus på å benytte miljøvennlige stoffer i størst mulig grad i hele virksomheten. Vi jobber i tillegg kontinuerlig med å redusere avfallsmengdene fra virksomheten vår, og har et bevisst forhold til at avfallshåndtering og kildesortering skal skje mest mulig miljøvennlig.

HMS

Vår visjon er et skadefritt VE anlegg. Det viktigste målet for oss er at ingen skader seg i forbindelse med utførende arbeid for VE anlegg. Dette er et mål som vi arbeider med daglig, og som aldri vil bli nedprioritert.

HMS-målene er like viktige som de økonomiske målene.

Kontakt oss: Inge Fimreite – Tlf: 945 07 802