Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

Vi tar miljøansvar

Som en stor aktør i anleggsbransjen, ser vi det som viktig å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi tar vårt miljøansvar på alvor. Først og fremst av hensyn til naturen og samfunnet rundt oss, men også fordi vi tror at vårt omdømme og troverdighet styrkes gjennom et tydelig miljøfokus.

Dette innebærer at vi alltid følger miljølover og andre retningsgivende føringer der vi utfører vår virksomhet. Samtidig er vi en pådriver for å innlemme produkter og løsninger som er mer energieffektive, klimatilpassede og ressursvennlige, og samarbeider med kunder, leverandører og underentreprenører om å utvikle de beste miljøvennlige løsningene – både før og under prosjektene.

VE Anlegg har også et sterkt fokus på å benytte miljøvennlige stoffer i størst mulig grad i hele virksomheten. Vi jobber i tillegg kontinuerlig med å redusere avfallsmengdene fra virksomheten vår, og har et bevisst forhold til at avfallshåndtering og kildesortering skal skje mest mulig miljøvennlig.

VE Anlegg AS er sertifisert etter ISO 14001:2015

HMS

Vår visjon er et skadefritt VE anlegg. Det viktigste målet for oss er at ingen skader seg i forbindelse med utførende arbeid for VE anlegg. Dette er et mål som vi arbeider med daglig, og som aldri vil bli nedprioritert.

HMS-målene er like viktige som de økonomiske målene.

Kvalitet, effektivitet og lønnsomhet

VE Anlegg AS skal være ledende på kvalitet i anleggsfaget.

Ved å ha en god ledelse, effektiv drift og en sunn bedriftskultur kan vi levere prisgunstige løsning uten å gå på akkord med kvaliteten. For å sikre oss at vi lever opp til kundenes forventninger, foretar vi regelmessige målinger av kundetilfredsheten – og gjør ytterligere forbedringer om nødvendig.

VE Anlegg AS er sertifisert etter ISO 9001:2015

 

Kontakt oss:

John Førsvoll, HMSK Leder – Tlf: 920 30 018