Sertifikater & godkjenninger

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015

VE Anlegg AS er sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

 VE Anleggs ledelsessystem for miljø er en integrert del av våre styringssystemer, og har fokus på risikobasert prosess styring og kontinuerlig forbedring i forhold til kvalitet og miljø.

Mesterbrev

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

Formålet med ordningen er å:

  • Sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
  • Sikre etablering og sunn drift av bedriftene
  • Ivareta forbrukerens interesser

Sentral godkjenning

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Registeret har opplysninger om alle foretak som har fått rett til å bruke kvalitetsmerket sentralt godkjent.

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betalt skatter og avgifter

Godkjent Lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/lærekandidater.

For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi deg den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingens eller lærekandidatens evner, interesser og forutsetninger

StartBANK

StartBANK er en database som betyr at leverandørene i bygg- og anleggsbransjen slipper å levere samme dokumentasjon gang på gang. – StartBANK blir stadig viktigere både for leverandører og byggherrer.

StartBANK henter informasjon fra offentlige registre, blant annet Skatteetaten. Leverandørene kan oppgi StartBANK-ID og slippe å sende dokumentasjon i hver enkelt konkurranse. I tillegg vil også informasjonen holdes oppdatert.