Sertifikater & godkjenninger

Mesterbrev

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

Formålet med ordningen er å:

  • Sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
  • Sikre etablering og sunn drift av bedriftene
  • Ivareta forbrukerens interesser

Sentral godkjenning

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Registeret har opplysninger om alle foretak som har fått rett til å bruke kvalitetsmerket sentralt godkjent.

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betalt skatter og avgifter